""Kristinn Ingvarsson
,

Mismunandi gengi nemenda í PISA 2012 í stærðfræði eftir stærð skóla: Hefur menntun og starfsreynsla kennara áhrif?

Athugun á niðurstöðum í stærðfræði í PISA-rannsókninni 2003 sýndi að árangur nemenda í tveimur stærstu skólunum var marktækt betri en í minni skólum. Sérstaklega var árangurinn slakur í skólum með 11–25 þátttakendur.…
""
,

A CROSS-CULTURAL ADAPTATION AND VALIDATION OF THE ICELANDIC VERSION OF THE MUSIC MODEL OF ACADEMIC MOTIVATION INVENTORY

We describe the cross-cultural adaptation of the middle and high school version of the MUSIC® Model of Academic Motivation Inventory (Jones, 2012) into Icelandic, in order to provide Icelandic educators with a tool to assess motivation and…
""Kristinn Ingvarsson
,

PEDAGOGICAL ENTREPRENEURSHIP IN TEACHER EDUCATION – WHAT AND WHY?

This literature-based article is a contribution to the discussion of the concept pedagogical entrepreneurship in teacher education, what it is, and why it should be emphasised. This is done through a presentation of how the concept of entrepreneurship…

SJÓNARMIÐ STÆRÐFRÆÐI- OG VERKGREINAKENNARA Í FRAMHALDSSKÓLUM UM HVAÐA ÖFL HAFA ÁHRIF Á STARFSHÆTTI: NÁMSMAT OG UPPLÝSINGATÆKNI

Í greininni er fjallað um sjónarmið framhaldsskólakennara um hvað mótar störf þeirra sem tengjast námsmati og upplýsingatækni. Efniviðurinn er viðtöl við sex verkgreinakennara í ólíkum greinum og sex stærðfræðikennara…
""

VIÐHORF UNGMENNA Í ÍSLENSKU FJÖLMENNINGARSAMFÉLAGI TIL MENNINGAR- OG TRÚARLEGS MARGBREYTILEIKA

Breytingar á samfélögum nútímans í átt til aukins fjölbreytileika hafa víðtæk áhrif á líf ungs fólks. Í íslensku samfélagi hefur hlutfall íbúa sem ekki hafa íslenskan ríkisborgararétt aukist undanfarna áratugi (Hagstofa…
""

NÁTTÚRUVÍSINDAMENNTUN Á YNGRI STIGUM SKYLDUNÁMS: VIÐHORF UMSJÓNARKENNARA Á YNGSTA STIGI OG MIÐSTIGI GRUNNSKÓLA TIL KENNSLU NÁTTÚRUVÍSINDA

Með þátttöku íslenska skólakerfisins í alþjóðlegum samanburðarrannsóknum (TIMSS, PISA o.fl.) hefur náttúruvísindamenntun ótvírætt hlotið vaxandi athygli. Jafnframt hefur hugmyndinni um „náttúruvísindamenntun fyrir alla“…
""Kristinn Ingvarsson

SVÆÐISBUNDIN ÁHRIF ÍSLENSKRA HÁSKÓLA

Mikill munur er á menntunarstigi þjóðarinnar eftir landshlutum. Árið 2011 höfðu þannig 38% íbúa höfuðborgarsvæðisins á aldrinum 25–64 ára lokið háskólaprófi en 21–23% í flestum öðrum landshlutum. Þessi munur skýrist…

RADDIR SKILNAÐARBARNA: UM JAFNA BÚSETU HJÁ FORELDRUM EFTIR SKILNAÐ

Í greininni er kynnt rannsókn á reynslu uppkominna skilnaðarbarna af jafnri búsetu hjá foreldrum eftir skilnað. Hún er framhald fyrri rannsókna höfunda um forsjá, búsetu, foreldrasamstarf og kynslóðasamskipti foreldra og ömmu/afa…
""Kristinn Ingvarsson
,

HUGSKOT: BESTA BÓKIN

Friðbjörg Ingimarsdóttir og Gunnar Hersveinn. (2016). Hugskot: Skamm-, fram- og víðsýni. Reykjavík: Iðnú. „Samfélagið er allt í ruglinu“, sagði nemandi minn í kynja- og jafnréttisfræðslu í blaðaviðtali um árið. Þarna…

ÖGUNARAÐFERÐIR ÍSLENSKRA FORELDRA

Í þessari rannsókn voru ögunaraðferðir foreldra kannaðar. Spurningalisti var sendur til foreldra 6–17 ára barna og þeir spurðir um ögunaraðferðir. Ögunaraðferðirnar sem spurt var um falla undir a) uppbyggilegar uppeldisaðferðir,…