Háskólar þurfa að bregðast við aukinni fjölbreytni í hópi nemenda með því að mæta ólíkum þörfum þeirra. Í greininni eru kynntar niðurstöður rannsóknar á upplifun og reynslu nemenda sem stunda nám við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á reynslu nemenda sem glíma við námsvanda.

Leitað var svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvað styður og hvað hindrar nemendur í HÍ sem glíma við námsvanda í að takast á við nám sitt? Tekin voru þrjú einstaklingsviðtöl og rýnihópsviðtal við sex nemendur í BA-námi við félagsráðgjafardeild. Niðurstöður sýna að viðmælendur voru ánægðir með ýmsa þætti í skipulagi námsins og fannst skilningur kennara á stöðu þeirra vera góður en töldu þó að í kennsluháttum væru ýmsar hindranir sem gerðu þeim erfitt fyrir. Þær hindranir felist meðal annars í erfiðleikum við aðlögun að háskólasamfélaginu, álagi í námi sem veldur streitu og kvíða og því að of lítið tillit sé tekið til námsvanda þeirra. Slík innsýn í viðhorf nemenda sem glíma við námsvanda getur gagnast kennurum við að taka tillit til fjölbreytileikans í nemendahópnum og stuðlað þannig að bættri sálfélagslegri líðan nemenda, sem aftur hjálpar þeim við námið.

Auk þess sýna niðurstöður að aukin áhersla á kennslu í fræðilegum vinnubrögðum ásamt virkri endurgjöf í námi getur hjálpað nemendum með námsvanda.

Höfundar: Sigrún Harðardóttir og Sveinbjörg Júlía Svavarsdóttir

Sjá grein

Um höfunda

Sigrún Harðardóttir er lektor við félagsráðgjafardeild Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Hún lauk BA-prófi í uppeldisfræði og félagsráðgjöf árið 1988, starfsréttindanámi í félagsráðgjöf árið 1989, námi í náms- og starfsráðgjöf árið 1993, uppeldisog kennslufræði árið 1994, meistaraprófi í félagsráðgjöf (MSW) árið 2005, doktorsprófi í félagsráðgjöf árið 2014 og diplómanámi í kennslufræði háskóla árið 2017, öllu frá Háskóla Íslands. Rannsóknarsvið höfundar snúa að skólafélagsráðgjöf, sálfélagslegri líðan nemenda og úrræðum innan skóla.

Sveinbjörg Júlía Svavarsdóttir starfar hjá Forvörnum ehf. við fræðslu og ráðgjöf, er stundakennari við Háskóla Íslands, en var áður forstöðufélagsráðgjafi Geðsviðs LSH. Hún lauk BA-prófi og námi til starfsréttinda í félagsráðgjöf frá HÍ 1988, meistaraprófi frá Göteborgs Universitet 1999 og varði doktorsritgerð sína við Háskóla Íslands 2014. Hún er sérfræðingur í félagsráðgjöf á heilbrigðissviði. Þá lauk hún viðbótardiplómanámi í kennslufræði háskóla frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands 2016 og fékk vottun Vinnueftirlitsins til þess að vinna sálfélagslegt áhættumat 2017. Sveinbjörg Júlía hefur stundað rannsóknir á lífsgæðum þeirra sem greinst hafa með geðsjúkdóma.

Efnisorð: háskólanám; aðlögun; námsvandi; stuðningur; hindranir