Entries by Anna Bjarnadóttir

,

HIÐ LJÚFA LÆSI

Rósa Eggertsdóttir. (2019). Hið ljúfa læsi: Handbók um læsiskennslu fyrir kennara og kennaranema. Akureyri: Rósa Eggertsdóttir. 240 bls. ásamt minnislykli. Bókin Hið ljúfa læsi: Handbók um læsiskennslu fyrir kennara og kennaranema kom út á Akureyri 2019. Hún er 240 blaðsíður, einstaklega falleg bók og mikil natni lögð í uppsetningu og frágang. Umbrot og hönnun var […]

,

TÍÐNI ORÐA Í TALI BARNA

Ritdómur um um bókina „Tíðni orða í tali barna“ eftir Jóhönnu Thelmu Einarsdóttur, Önnu Lísu Pétursdóttur og Írisi Dögg Rúnarsdóttur. Bókin er gefin út árið 2019 af Háskólaútgáfunni. Höfundur: Sigríður Sigurjónsdóttir Sjá ritdóminn hér

SKÓLAÞJÓNUSTA SVEITARFÉLAGA: STARFSÞRÓUN OG SKÓLAR SEM FAGLEGAR STOFNANIR

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig skólaþjónusta sveitarfélaga stæði að því að tryggja kennurum og skólastjórnendum stuðning til starfsþróunar og að efla skóla sem faglegar stofnanir, sem þeim ber samkvæmt lögum. Rafræn spurningakönnun var lögð fyrir skólastjóra leik- og grunnskóla og þá sem voru í forsvari fyrir skólaþjónustu í sveitarfélögum á Íslandi. Til að fylgja […]

ÞURFALINGAR EÐA VIRKAR OG GERANDI VERUR? HUGLEIÐING UM MENNTUN, TILGANG OG TILVISTARVERKEFNI

Grein þessi er byggð á reynslu höfundar af kennslu grunnskólabarna á unglingastigi, umræðu fagfólks og lestri stefnumótandi plagga um menntamál. Tvær megináherslur í menntun sem togast á eru skoðaðar, en það er annars vegar menntun sem tilvistarverkefni og hins vegar menntun þar sem áhersla er á góðan árangur í námsgreinum. Þegar menntamál eru annars vegar, […]

,

THE COMPLEXITIES OF THE DOCTORAL CANDIDATE-SUPERVISOR RELATIONSHIP: VOICES OF CANDIDATES AT THE UNIVERSITY OF ICELAND

The aim of this study is to examine the complexities of the doctoral candidate–supervisor relationship within the doctoral programme at the University of Iceland through the voices of the doctoral candidates. Numerous studies suggest that doctoral candidates endure a stressful working environment and that one of the most important factors influencing this is the relationship […]

„VIÐ SKIPTUM MÁLI FYRIR SAMFÉLAGIГ. SAMFÉLAGSLEGT MIKILVÆGI OG FLÓKIN SAMKEPPNISSTAÐA TVEGGJA FRAMHALDSSKÓLA Í DREIFÐUM BYGGÐUM

Markmið rannsóknarinnar sem grein þessi fjallar um er að öðlast skilning á veruleika tveggja fámennra framhaldsskóla utan höfuðborgarsvæðisins, gildi þeirra í nærsamfélaginu, stöðu þegar kemur að samkeppni um nemendur og leiðum til að styrkja tilvist sína, með staðarsamhengi þeirra í huga. Greinin er byggð á viðtölum við stjórnendur, kennara og nemendur í skólunum tveimur og […]

STAFURINN MINN OG STAFURINN ÞINN: ÞRÓUN STAFAÞEKKINGAR ÍSLENSKRA BARNA Á ALDRINUM 4-6 ÁRA

Markmið þessarar rannsóknar voru að skoða hvernig stafaþekking íslenskra barna þróast frá 4–6 ára aldurs, hvort börn læra fyrr að þekkja tiltekna stafi en aðra, hvort stafaþekking tengist félags- og menningarlegum bakgrunni, lestrarumhverfi á heimili eða málþroska barnanna og hvað einkenni þann hóp barna sem ekki hefur náð viðunandi tökum á stafaþekkingu við lok 1. […]

UM PILTA OG STÚLKUR Í ÍSLENSKA MENNTAKERFINU

Þessi grein lýsir stöðu nemenda eftir kyni innan íslenska menntakerfisins og frammistaða kynjanna er borin saman. Spurt er hvort markverður munur sé á frammistöðu drengja og stúlkna. Í ljós kemur að í grunnskóla standa stúlkur drengjum að meðaltali framar á samræmdum prófum í íslensku og drengir eru í miklum meirihluta þeirra tíu prósenta sem standa […]